Vežbanje zadataka iz svođenje ugla na prvi kvadrant (Trigonometrija)

Apstrakt

Rešavanje primera koji se rade primenom formula svođenja ugla na prvi kvadrant.

Primeri

1. Izračunati trigonometrijske funkcije broja
a) cos 23Π/4
b) ctg -67Π/6

2. Uprosti izraz 0<=α<Π/2
(sin (Π-α)tg(α-Π/2))/(cos(3Π/2+α)ctg(Π-α))