Površina trougla (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Izvođenje formule za izračunavanje površine trougla koji je zadat koordinatama svojih temena. Ispitivanje kolinearnosti tačaka pomoću površine trougla.

Primeri:

1. Izračunati površinu trougla koji je određen tačkama A=(1,2), B=(4,6), C=(3,7).

2. Ispitati da li su tačke A(0,5), B=(2,1), C=(-1,7) kolinearne.

3. Dva temena trougla su A(6,3), B(9,-6) a središte stranice AC je tačka D(-3,0). Kolika je površina trougla ABC?