Razni oblici jednačine prave (I deo) (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Opšti (implicitni) oblik jednačine prave. Eksplicitni oblik jednačine prave. Definicija koeficijenta pravca prave. Segmentni oblik jednačine prave. Prebacivanje jednačine prave iz jednog u drugi oblik.

Primeri:

1. Neka je A=(1,2), B=(2,1). Naći opšti oblik jednačine prave AB.

2. Sastaviti jednačinu prave ako je dat koeficijent pravca 2/3 i ako prava na pozitivnom delu y-ose odseca odsečak dužine 4.

3. Svedimo jednačinu prave 5x-3y+15=0 na segmentni oblik i nacrtajmo je u koordinatnom sistemu.