Eksponencijalna jednačina - složeniji primeri I deo (Eksponencijalna i logaritamska funkcija)

Primeri:

Rešavanje eksponencijalne jednačine pomoću smene. Primer rešavanja eksponencijalne jednačine sa prijemnog ispita na FON-u.

Primeri:

1. (Fon 2013.) Odredi skup realnih rešenja jednačine
4x-7*2(x-3)/2=2-x

2. Rešiti jednačinu: (√3+2√2)x+(√3-2√2)x=34