Eksponencijalna jednačina, složeniji primeri - prvi deo (Eksponencijalna i logaritamska funkcija)

Primeri

Rešavanje eksponencijalne jednačine pomoću smene. Primer rešavanja eksponencijalne jednačine sa prijemnog ispita na FON-u.

Primeri

1. (Fon 2013) Odredi skup realnih rešenja jednačine
4x-7*2(x-3)/2=2-x

2. Rešiti jednačinu: (√3+2√2)x+(√3-2√2)x=34