Linearna zavisnost vektora (Vektori)

Apstrakt

Linearna kombinacija vektora. Linearno nezavisni vektori. Linearno zavisni vektori. Dokaz da su jedinični vektori i, j, k linearno nezavisni. Razlaganje vektora po pravcima drugih vektora.

Primeri:

1. Dokazati da su jedinični vektori i,j,k linearno nezavisni.

2. Ispitati linearnu zavisnost vektora.
a)a=(1,2,3), b=(3,6,9)
b)p=(1,2,3), q=(1,0,2), r=(1,6,5)
c)O,V1,V2