Formule transformacija - vežbanje (II deo) (Trigonometrija)

Apstrakt

Primena formula transformacije u različitim zadacima.

Primeri

1.Izračunati (sin80o-cos110o)/(cos100o+cos20o)

2. Dokazati identitet sin2αcosα=1/4(cosα-cos3α)

3. Izračunati vrednost izraza sin6o*sin42o*sin66o*sin78o

4. Uprosti izraza (sin20o*cos10o+cos160o*cos100o)/
(sin21o*cos9o+cos159o*cos99o)