Logaritamska funkcija i njen grafik (Eksponencijalna i logaritamska funkcija)

Apstrakt

Pojam i definicija logaritamske funkcije. Skiciranje grafika logaritamske funkcije i ispitivanje osobina.

Primeri:

1. Nacrtati grafik funkcije y=log2x i ispitati osobine.

2. Nacrtati grafik funkcije y=log1/2x i ispitati osobine.

3. Na osnovu grafika funkcije y=log3x skicirati grafike funkcija y=log3(x-1) i y=log3(x+1).