Vežbanje logaritamskih nejednačina i jednačina - II deo (Eksponencijalna i logaritamska funkcija)

Apstrakt

Rešavanje logaritamskih nejednačina i jednačina raznim metodama. Rešavanje logaritamske nejednačine sa apsolutnim vrednostima.

Primeri:

1. Rešiti logaritamske nejednačine:
a) logx2*log2x2*log216x>1
b) logx|x-1|<=1

2. Rešiti logaritamsku jednačinu:
-log1/7x+log1/√x1/√7=log21/71/x+log2x7-7/4