Vežbanje logaritamskih nejednačina i jednačina - prvi deo (Eksponencijalna i logaritamska funkcija)

Apstrakt

Rešavanje primera logaritamskih nejednačina sa prijemnih ispita ( FON 2010,Saobraćajni fakultet 2015). Rešavanje logaritamskih jednačina raznim metodama.

Primeri

1. (FON 2010) Naći skup rešenja nejednačine:
log3x < log9(x+2)

2. (Saobraćajni fakultet 2015) Naći skup rešenja nejednačine:
log2(x+1)+log2(x+2)<2log2(5-x)

3. Rešiti logaritamske jednačine:
a) 22log4x-1-7log4x=7log4x-1-3*4log4x
b) 3logx3*xlog3x=9