Vežbanje logaritamskih nejednačina i jednačina - I deo (Eksponencijalna i logaritamska funkcija)

Apstrakt

Rešavanje primera logaritamskih nejednačina sa prijemnih ispita ( FON 2010., Saobraćajni fakultet 2015.). Rešavanje logaritamskih jednačina raznim metodama.

Primeri:

1. (FON 2010.) Naći skup rešenja nejednačine:
log3x < log9(x+2)

2. (Saobraćajni fakultet 2015.) Naći skup rešenja nejednačine:
log2(x+1)+log2(x+2)<2log2(5-x)

3. Rešiti logaritamske jednačine:
a) 22log4x-1-7log4x=7log4x-1-3*4log4x
b) 3logx3*xlog3x=9