Apsolutna vrednost realnog broja (Realni brojevi)

Apstrakt

Definicija apsolutne vrednosti kod realnih brojeva. Jednačine i nejednačine sa apsolutnim vrednostima.

Zadaci:

1. Naći sve realne brojeve x tako da je: a) |x|<1, b) |x|≥2
c) 1/3<|x|≤3⇔|x|>1/3∧|x|≤3.

2. Reši jednačine sa apsolutnim vrednostima: a) |2x+1|=4, b) |x+2|-3=2x-6.

3. Reši nejednačine sa apsolutnim vrednostima: a) |6+2x|≥8, b) |3x-2/3|<4/3, c) 2|x+1|>x+4.