Polinomi sa realnim koeficijentima (Kompleksni brojevi i polinomi)

Primeri:

1. Rešiti jednačinu x4-4x3+9x2-10x-50=0 ako je njen koren x1=1-3i.

2. Odrediti polinom p(x) četvrtog stepena koji ima realne koeficijente dvostruku nulu -2, jednostruku nulu 1-2i i za koji je p(-3)=20.

3. Da li postoji polinom p(x) sa celim koeficijentima takav da je p(2)=4 i p(6)=6.

4. Poznato je da polinom p(x)=9x5-6x4+22x3-16x2-15x+6 ima nulu x1=-i√3. Odrediti ostale nule polinoma.