Slika predavača

Biljana Vraneš (Profesor hemije)

218 video predavanja

25 besplatnih hemijskih eksperimenata

Gimnazijsko gradivo prirodno-matematičkog smera

Teorija, rešavanje zadataka i eksperimenti


Vrste supstance

Struktura atoma

Hemijske veze

Izračunavanje na osnovu hemijskih formula

Disperzni sistemi

Vrste neorganskih jedinjenja

Stehiometrijska izračunavanja

Hemijske reakcije

Kiseline, baze, soli

Oksidoredukcione reakcije

Oksidoredukcioni procesi

Elektrohemija

Periodni sistem elemenata

Vodonik

Elementi 1. grupe PSE

Elementi 2. grupe PSE

Kompleksna jedinjenja

Elementi 13. grupe PSE

Elementi 14. grupe PSE

Elementi 15. grupe PSE

Elementi 16. grupe PSE

Elementi 17. grupe PSE

Elementi 18. grupe PSE

Prelazni elementi

Lantanidi i aktinidi

Uvod u organsku hemiju

Ugljovodonici

Organska jedinjenja sa kiseonikom

Organska jedinjenja sa azotom i sumporom