Koncentracija jona u vodenim rastvorima kiselina, baza i soli; Ph vrednost vodenih rastvora (Kiseline, baze, soli)

Apstrakt

Izračunavanja koncentracije jona u vodenim rastvorima jakih kiselina, jakih baza i soli koje ne hidrolizuju. Koncentracije jona u vodenim rastvorima slabih kiselina i baza. Konstanta kiselosti. Konstanta baznosti. Odredjivanje jačine kiselina i baza na osnovu konstante. Izračunavanje pH vrednosti vodenih rastvora kiselina, baza i soli. Jonski proizvod vode. Kiselinsko-bazni indikatori.

Zadaci

1. Koliko iznose koncentracije [H+], i [OH-] u rastvoru mravlje kiseline koncentracije 0,1 mol/dm3, ukoliko je stepen disocijacije 5%?

2. Koliko iznosi pH vrednost vodenog rastvora u kojem je koncentracija a) [H+]=1*10-4 mol/dm3 b) [OH-]=1*10-6 mol/dm3