PH vrednost vodenih rastvora - vežbanje (Kiseline, baze, soli)

Apstrakt

Izračunavanje pH vrednosti vodenih rastvora kiselina, baza i soli. Jonski proizvod vode.

Zadaci:

1. Najkiseliji rastvor ima pH vrednost: a)9 b)1 c)11 d)0 e)7?

2. Koje od datih vrednosti odgovaraju baznim rastvorima?

3. pH nekog rastvora je 6 puta veća od pOH. Izračunati koncentraciju [H+] jona.

4. pH je 3 puta manje od pOH. Izračunati koncentraciju [OH-] jona.

5. Koliko iznosi pH rastvora, koji u 50ml sadrži 3,15g HNO3?

6. Koliko je potrebno mg NaOH za neutralizaciju 200 cm3 rastvora HNO2, u kome je pH=2?

7. Izračunati pH vrednost rastvora dobijenog mešanjem 1,5 dm3 rastvora HCl koncentracije 0,04 mol/dm3 i 0,5 dm3 rastova NaOH koncentracije 0,08 mol/dm3.

8. Koliko iznosi pH rastvora, koji u 100ml sadrži 0,06*1014 [OH-]?