Puferske (regulatorske) smeše (Kiseline, baze, soli)

Apstrakt

Puferi značaj, primena. Vrste pufera. Kapacitet pufera. Izrčunavanje ph pufera.