Puferske (regulatorske) smeše (Kiseline, baze, soli)

Apstrakt

Puferi - značaj i primena. Vrste pufera. Kapacitet pufera. Izračunavanje pH pufera.