Jonska veza; Jonski kristali (Hemijske veze)

Apstrakt

Jonska veza. Katjoni i anjoni. Jonska kristalna rešetka. Energija jonizacije.