Kovalentna veza (Hemijske veze)

Apstrakt

Kovalentna veza. Molekul. Zajednički i slobodni elektronski parovi. Jednostruke, dvostruke i trostuke veze. Grafičko predstavljanje kovalentne veze.