Alkoholi (Eksperimenti)

Apstrakt

Reakcija sagorevanja etanola, etanol gori plavičastim plamenom.
Oksidacija primarnog i sekundarnog alkohola (1-propanol i 2-propanol) sa kalijum permanganatom, oba rastvora se u vodenom kupatilu obezbojavaju što znači da je došlo do oksidacije u odgovarajući aldehid odnosno keton.
Oksidacija primarnog i sekundarnog alkohola (1-propanol i 2-propanol) sa rastvorom kalijum dihromata pri čemu rastvor iz narandžastog obojenja prelazi u svetlo zeleno obojenje što je znak da je došlo do oksidacije alkohola u odgovarajući aldehid odnosno keton.
Reakcija alkohola sa kiselinama pri čemu dolazi do reakcije esterifikacije.