Aldehidi i ketoni (Eksperimenti)

Apstrakt

Oksidacija aldehida, Tolensovim reagensom (rastvor diaminosrebro (I) hidroksida), pri čemu rastvor odgovarajućeg aldehida i Tolensovog rastvora koji je mrke boje zagrevanjem na vodenom kupatilu zidovi epruvete oblažu elementarnim srebrom - srebrno ogledalo.
Oksidacija aldehida Felingovim rastvorom (F1-vodeni rastvor bakar (II) sulfata), (F2-vodeni rastvor natrijum hidroksida i natrijum-kalijum-tartarata). Supstance u F-2 služe da obezbede odgovarajuću sredinu pri reakciji. Ovi se reagensi mešaju tek u toku reakcije. Dodavanjem Felingovog rastvora odgovarajućem aldehidu bistar plavi rastvor postaje zamućen, jer nastaje talog crvene boje, znak da je došlo do oksidacije.
Ketoni ne reaguju ni sa Tolensovim ni sa Felingovim reagensom!