Soli (Vrste neorganskih jedinjenja)

Apstrakt

Soli. Definicija soli. Pravila za izvođenje formule soli. Vrste soli. Više načina dobijanja soli.

Zadaci:

1. Napisati nazive soli.

2. Napisati formule soli.

3. Dobijanje magnezijum karbonata MgCO3.

4. Dobijanje aluminijum nitrata Al+3(NO3)3.