Vrste soli (Vrste neorganskih jedinjenja)

Apstrakt

Zadaci

1. Napisati nazive soli.

2. Dati nazive sledećim solima.

3. Napisati sve soli koje nastaju u reakciji izmedju H3PO4 i AL(OH)3 i dati nazive solima.