Vrste soli (Vrste neorganskih jedinjenja)

Apstrakt

Zadaci:

1. Napisati nazive soli.

2. Dati nazive sledećim solima.

3. Napisati sve soli, koje nastaju u reakciji između H3PO4 i AL(OH)3 i dati nazive solima.