Dieni (Ugljovodonici)

Apstrakt

Dieni - struktura i reaktivnost. Podela diena, fizička i hemijska svojstva. Konjugovani dieni. Kumulovani dieni. Izolovani dieni. 1,2 adicija. 1,4 adicija. Značaj i primena diena i alkena. Polimerizacija. Poliizopren. Vuna-kaučuk.