Sinteza acetilsalicilne kiseline - dobijanje aspirina (Eksperimenti)

Apstrakt

Laboratrijsko dobijanje acetil salicilne kiseline-aspirina iz salicilne kiseline, anhidrida sirćetne kiseline i sumporne kiseline kao katalizatora.