Alkini (Eksperimenti)

Apstrakt

Alkine dobijamo iz smeše kalcijum karbida i vode (iz kapalice se ukapava voda u balon u kom se nalazi kalcijum karbid), gas etin koji se izdvaja hvatamo pod vodom u epruvetu. Gas etin sagoreva čađavim plamenom. Između etina i kalijum permanganata i bromne vode i etina dolazi do reakcije što detektujemo promenom boja rastvora. Uvođenjem etina u rastvor srebro nitrata stvara se beli talog. Uvođenjem etina u rastvor bakar hlorida koji je plave boje dolazi do promene boje u mrko crvenu.