Alkeni (Eksperimenti)

Apstrakt

Alkene dobijamo iz smeše alkohola i sumporne kiseline (odnos 1:4), smešu pažljivo zagrevamo i hvatamo gas eten pod vodom. Osobine etena ispitujemo uvođenjem gasa u rastvor bromne vode i kalijum permanganata. Rastvor bromne vode i kalijum permanganata se obezbojava što znači da je došlo do hemijske reakcije, ova reakcija nam takođe pokazuje da su alkeni reaktivniji od alkana.