Alkani (Eksperimenti)

Apstrakt

Alkane dobijamo iz smeše natrijum acetata i natron kreča (smeša natrijum i kalcijum hidroksida) napravljene u porcelanskom avanu, zagrevamo epruvetu i hvatamo gas metan pod vodom. Osobine metana ispitujemo uvođenjem gasa u rastvor bromne vode i kalijum permanganata i konstatujemo da nije došlo do hemijske reakcije.