Destilacija smeše vode i vina (Eksperimenti)

Apstrakt

Destilacija je fizička metoda za razdvajanje tečne smeše hemijskih jedinjenja fizičkim procesom isparavanja, a potom kondezovanja sastojaka smeše. Koristi se u cilju izolovanja ili prečišćavanja jednog ili više jedinjenja koja se nalaze u smeši. Osnovni uslov da destilacija bude uspešna je što veća razlika u temperaturama ključanja hemijskih jedinjenja koja se razdvajaju.