Aromatični ugljovodonici, dobijanje i fizička svojstva; Policiklični areni (Ugljovodonici)

Apstrakt

Dobijanje i fizička svojstva arena. Dobijanje benzena hidrogenizacijom cikloheksana. Dobijanje benzena iz natrijum-benzoata i natrijum-hidroksida. Kancerogenost arena. Tačka topljenja, tačka ključanja arena.

Zadaci

1. Koliko je potrebno grama bezvodnog natrijum benzoata za dobijanje 15,6g benzena?

2. U laboratoriji je (n.u) iz 25dm3 etina dobijeno 16g benzena. Za koliko ovaj prinos reakcije (u procentima) odstupa od teorijskog na osnovu hemijske reakcije?

3. Izračunati masu cikloheksana koja je potrebna za dobijanje 200g benzena?

4. Iz 3,36dm3 (n.u) etina dobija se 2,5cm3 benzena. Odredi prinos ove reakcije ako je gustina benzena ρ=0,88cm3?

Eksperiment