Aromatični ugljovodonici, hemijska svojstva (Ugljovodonici)

Apstrakt

Hemijska svojstva arena. Reakcija sagorevanja arena. Reakcija adicije benzena pri posebnim uslovima. Reakcija oksidacije bočnog niza kod arena. Reakcija elektrofilne aromatske supstitucije benzena. Reakcija nitrovanja benzena. Reakcija sulfonovanja benzena. Reakcija acilovanja i alkilovanja benzena.