Aromatični ugljovodonici stehiometrijska izračunavanja (I deo) (Ugljovodonici)

Zadaci

1. Koji od navedenih parova ugljovodonika su homolozi
a) benzen i naftalen
b) toluen i etilbenzen
c) o-ksilen i m-ksilen
d) o-ksilen i p-ksilen

2. Kod kog od navedenih jedinjenja su svi ugljenikovi atomi sp2 hibridizovani?
a) toluen
b) o-ksilen
c) m-ksilen
d) toluen

3. Za koliko se razlikuju molekulske mase benzena i 1,3-cikloheksadeina?
a) 2 b) 4 c) 12 d) 14 e) ne razlikuju se

4. Koja od navedenih formula je molekulska formula naftalena?
a) C12H12 b) C12H10 c) C10H10 d) C10H8 e) C10H12

5. Kojom formulom od navedenih se može predstaviti benzil grupa?
a) C6H5 b) C6H5CH2 c) C6H11 d) C11H9 e) C10H9

6. Dovršiti jednačine sledećih hemijskih reakcija i dati imena proizvodima reakcija.

7. Delovanjem broma na 78g benzena dobijena je ista količina brombenzena. Koliki je prinos ove reakcije ako je sva količina benzena stupila u rekaciju?

8. Kolika se zapremina vazduha (n.u.) troši za potpuno sagorevanje 46g toluena? Procenat O2 u vazduhu je 20%.