Halogeni derivati ugljovodonika; Hemijska svojstva upotreba i značaj (Ugljovodonici)

Apstrakt

Fizička svojstva halogenih derivata ugljovodonika. Hemijska svojstva halogenih derivata ugljovodonika. Reakcije supstitucije halogenalkana. Reakcije eliminacije. Reakcije halogenoalkana sa metalima. Vurcova sinteza. Dobijanje Grinjarovog reagensa. Značaj i upotreba organskih jedinjenja koja sadrže atome halogenih elemenata.