Elementi 17. grupe - opšta svojstva (Elementi 17. grupe PSE)

Apstrakt

Elementi 17. grupe, nemetali: fluor (F), hlor (Cl), brom (Br), jod (I) i metaloid astat (At), kao elementarne suptance. Fizička svojstva elemenata 17. grupe. Hemijska svojstva elemenata 17. grupe. Građenje binarnih jedinjenja. Oksidoredukciona sposobnost elemenata 17. grupe. Nalaženje u prirodi. Dobijanje i primena.