Ugljeni hidrati - vežbanje (III deo) (Ugljeni hidrati)

Primeri:

1. Koliko se kojeg proizvoda dobija hidrolizom 100g saharoze u prisustvu H2SO4?

2. Procenat skroba u krompiru je 20%. Koliko se glukoze može dobiti iz 1620kg krompira ako je prinos reakcije 75%?

3. Etanol koji se dobije pri alkoholnom vrenju glukoze oksiduje se do kiseline. Dejstvom viška KHCO3 na dobijenu kiselinu oslobodi se pri normalnim uslovima 8,96dm3 gasa. Odredi masu glukoze koja je podvrgnuta vrenju?

4. Koliko se dm3 CO2 (n.u.) oslobodi pri alkoholnom vrenju 36g glukoze koja sadrži 10% primesa?