Ugljeni hidrati - vežbanje (II deo) (Ugljeni hidrati)

Primeri:

1. U laboratoriji alkoholnim vrenjem glukoze nagrađeno 110g alkohola. Koliko se dm3(n.u.) ugljenik(IV)-oksida oslobodilo u ovoj reakciji?

2. Alkoholnim vrenjem glukoze se oslobodi 112dm3 gasa (n.u.). Koliko je grama glukoze podvrgnuto razgradnji?

3. Koliko se grama kalcijum karbonata nagradi ako se sav ugljenik(IV)-oksid koji se oslobodi pri alkoholnom vrenju 0,1mol glukoze uvodi u rastvor negašenog kreča u višku.

4. Kolika se zapremina vazduha koja sadrži 21% kiseonika troši za potpunu oksidaciju 45g glukoze (n.u.).