Jedinjenja ugljenika (Elementi 14. grupe PSE)

Apstrakt

Oksidi ugljenika. Karbidi. Ugljen monoksid. Ugljen dioksid. Dobijanje ugljenik(IV)oksida CO2. Ugljena kiselina. Soli ugljene kiseline. Karbonati. Hidrogen karbonati. Cijanidi.