Kalaj, silicijum i olovo (Elementi 14. grupe PSE)

Apstrakt

Oksidi. Dobijanje olova i silicijuma. Kiseline i amfoternost jedinjenja. Kvarcni pesak. Staklo. Keramika. Porcelan. Cement.