Elementi 14.grupe; Opšta svojstva (Elementi 14.grupe PSE.)

Apstrakt

Elementi 14.grupe kao elementarne suptance. Fizička svojstva elemenata 14.gupe. Hemijska svojstva elemenata 14. grupe. Građenje binarnih jedinjenja. Oksidoredukciona sposobnost elemenata 14 grupe. Nalaženje u prirodi. Dobijanje i primena.