Elementi 14. grupe - opšta svojstva (Elementi 14. grupe PSE)

Apstrakt

Elementi 14. grupe, ugljenik (C), silicijum (Si), germanijum (Ge), kalaj (Sn), olovo (Pb) i flerovijum (Fl), kao elementarne suptance. Fizička svojstva elemenata 14. gupe. Hemijska svojstva elemenata 14. grupe. Građenje binarnih jedinjenja. Oksidoredukciona sposobnost elemenata 14. grupe. Nalaženje u prirodi. Dobijanje i primena.