Jedinjenja kalijuma i natrijuma (Elementi 1. grupe PSE)

Apstrakt

Natrijum i kalijum grade jedinjenja nezamenjiva u svakodnevnom životu. Solvejev postupak. Nitrati i nitriti. Prisustvo nitrata i nitrita - aditiva u prehrambenim proizvodima. Kancerogena jedinjenja azota.