Alkalni metali; Opšta svojstva (Elementi 1. PSE.)

Apstrakt

Elementi 1.grupe kao elementarne suptance. Fizička svojstva elemenata 1.grupe. Hemijska svojstva elemenata 1. grupe. Građenje binarnih jedinjenja. Oksidoredukciona sposobnost elemenata 1.grupe. Nalaženje u prirodi. Dobijanje i primena.

Eksperiment

  • Alkalni metali