Vodonik (Vodonik)

Apstrakt

Vodonik kao elementarna supstanca. Hemijska i fizička svojstva vodonika. Nalaženje, dobijanje i jedinjenja vodonika.