Aluminijum (Eksperimenti)

Apstrakt

Reakcija dokazivanja amfoternosti aluminijum-sulfata u reakciji sa natrijum-hidroksidom i azotnom kiselinom, u oba slučaja dolazi do hemijske reakcije. Sagorevanje aluminijuma (Al) srebrno belog praha koji gori blještavo belim plamenom efekat prskalice.