Alkeni dobijanje i fizička svojstva (Ugljovodonici)

Apstrakt

Dobijanje alkena. Reakcija dehidratacije alkohola. Reakcija eliminacije halogenovodonika - dehidrohalogenovanje. Fizička svojstva alkena. Agregatno stanje, temperatura ključanja, temperatura topljenja.

Zadaci

1. Strukturnim racionalnim formulama prikazati izomere molekulske formule C6H12(računajući i cis-trans)

2. Izračunati koliko grama odgovarajućeg alkena se dobija u reakciji dehidratacije 10g 1-propanola u prisustvu sumporne kiseline?

3. U kom od navedenih jedinjenja je moguća cis/trans izomerija:
a) 1-penten
b) 2-metilpropen
c) 1,2-dihloreten
d) 1-buten

Eksperiment