Brzina hemijske reakcije (Hemijske reakcije)

Apstrakt

Efikasan sudar. Brzina hemijske reakcije. Zakon o dejstvu masa. Pisanje izraza za brzinu hemijske reakcije primenom zakona o dejstvu masa. Uticaj različitih faktora na brzinu hemijske reakcije. Katalizatori. Enzimi.

Zadaci:

1. Napisati izraz za brzinu reakcije S(s)+O2(g) → SO2 kao promenu koncentracije kiseonika u jedinici vremena.

2. Nacrtati grafik promene koncentracije svih učesnika reakcije 2A(g) → Б(g) u zavisnosti od vremena.