Hesov zakon; Standardna entalpija nastajanja supstance (Hemijske reakcije)

Apstrakt

Reakciona toplota. Hesov zakon. Standardna entalpija nastajanja. Tumačenje termohemijskih reakcija. Jednostavnija termohemijska izračunavanja.

Zadaci:

1. Izračunati entalpiju reakcije, kojom, direktnim sagorevanjem čvrstog sumpora, nastaje gas sumpor(VI)oksid SO3.

2. Koliko grama vodonika i kiseonika je potrebno da se u međusobnoj reakciji, u kojoj nastaje tečna voda, oslobodi 528kJ toplote? Entalpija reakcije je ΔrH=-285,8 kJ/mol.