Hesov zakon; Standardna entalpija nastajanja supstance (Hemijske reakcije)

Apstrakt

Reakciona toplota. Hesov zakon. Standardna entalpija nastajanja. Tumačenje termohemijskih reakcija. Jednostavnija termohemijska izračunavanja.

Zadaci

1. Izračunati entalpiju reakcije kojom direktnim sagorevanjem čvrstog sumpora nastaje gas sumpor(VI)oksid, SO3.

2. Koliko grama vodonika i kiseonika je potrebno da se u međusobnoj reakciji u kojoj nastaje tečna voda oslobodi 528kJ toplote. Entalpija reakcije je ΔrH=-285,8 kJ/mol.