Nukleinske kiseline (Nukleinske kiseline)

Apstrakt

Nukleotidi. Složena građa nukleotida. Sastav DNK. Sastav RNK. Purinske i pirimidinske baze. Nukleozidi. Struktura, svojstva i funkcija DNK.