Struktura DNK kao molekulska osnova za očuvanje i prenošenje genetske informacije; RNK (Nukleinske kiseline)

Apstrakt