Vitamini (I-deo) (Vitamini i hormoni)

Apstrakt

Podela vitamina prema rastvorljivosti. Liposolubilni i hidrosolubilni vitamini. Vitamini rastvorni u mastima. Vitamin A - retinol. Karotenoidi. Vitamin D. Vitamin E. Antioksidans. Vitamin K (K1 - filokinon, K2 - menakinon). Trombin. Hipovitaminoza. Avitaminoza. Hipervitaminoza.