Hemijski izvori struje (Elektrohemija)

Apstrakt

Elektrodni potencijal. Elektroda, katoda i anoda. Standardna vodonična elektroda. Standardni elektrodni potencijal. Galvanski spreg. Elektromotorna sila. Hemijski izvori električne struje. Akumulator. Korozija. Elektroliza.