Jedinjenja magnezijuma i kalcijuma (Elementi 2.grupe PSE.)

Apstrakt

Primena, dobijanje i nalaženje jedinjenja magnezijuma i kalcijuma. Najrasprostranjeniji kalcijum oksid (CaO) poznatiji kao negašeni ili živi kreč. Gašeni kreč kao građevinski materijal i sredstvo za krečenje i dezinfekciju zidova. Kalcijum i magnezijum kao uzročnici tvrdoće vode. Prolazna i stalna tvrdoća vode (kamenac). Stvaranje kamenca. Kalcijum sulfat - gips. Upotreba gipsa u medicini i gradjevinarstvu.