Zemnoalkalni metali - opšta svojstva (Elementi 2. grupe PSE)

Apstrakt

Elementi 2. grupe periodnog sistema, berlijum (Be), magnezijum (Mg), kalcijum (Ca), stroncijum (Sr), barijum (Ba) i radijum (Ra), kao elementarne suptance. Fizička i hemijska svojstva elemenata 2. grupe periodnog sistema elemenata. Građenje binarnih jedinjenja. Oksidoredukciona sposobnost elemenata 2. grupe periodnog sistema elemenata. Nalaženje u prirodi. Dobijanje i primena.

Eksperiment

  • Zemnoalkalni metali